« กลับไปหน้าแสดงโหวต
ผลการสำรวจความคิดเห็น
กลับจีน
ให้นักศึกษาโหวตวันที่ต้องการกลับบ้าน
สร้างโดย SASIWIMOL KONGSUWAN เมื่อ 13 พ.ย. 2561

Q1เลือกวันไหน?
26 มกราคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
2 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

Q2เป็นนักศึกษากลุ่มใด
95
96