« กลับไปหน้าแสดงโหวต
ผลการสำรวจความคิดเห็น
โหวตการแสดง International Sci Day
โหวตให้คะแนนที่มที่ท่านชื่นชอบ
สร้างโดย นัฐพงษ์ สืบสุข เมื่อ 21 มี.ค. 2561

Q1ทีมที่ร้องเพลงเพราะที่สุด
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
ทีมที่ 4

Q2การแสดง
คำตอบที่1
คำตอบที่2
คำตอบที่3
คำตอบที่4

Q3อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
คำตอบที่1
คำตอบที่2
คำตอบที่3
คำตอบที่4