ชุมชนออนไลน์แห่งการแสดงความคิดเห็นที่ดีที่สุด สร้างโหวตออนไลน์ ฟรี! เว็บที่ทุกคนสามารถสร้างโหวตของตัวคุณเองได้ สร้างโหวตในแบบที่คุณต้องการ เพียงสมัครสมาชิก แล้ว Log-in เท่านี้ก็ได้สิทธิ์สร้างโหวตออนไลน์ฟรี

สร้างโหวตออนไลน์ ฟรี!
Vote-everything.com ให้คุณเป็นผู้ก่อตั้งโหวตได้ง่ายๆ ในขณะเดียวกันยังสร้างสรรค์ชุมชนที่ดีต่อการแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวโหวตที่สร้างขึ้น ด้วยวิธีลงคะแนนโหวต หรือผ่านกระดานความคิดเห็นพิเศษ ที่สามารถจัดอันดับ rating ความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อโหวตได้หลากหลายแบบ ทำให้สะท้อนความเห็นของสังคมจริงๆต่อเรื่องนั้นๆได้ดีและทันที แม้จะมีความเห็นหลายทิศทางและเป็นจำนวนมากก็ตาม คุณสามารถสร้างโหวตให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด เพราะเราได้เตรียมโหวตไว้ให้เลือกหลายแบบคือ โหวตสรรค์หา Popular, โหวตเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และ โพล สำรวจความคิดเห็น
โหวตสรรค์หา Popular
เป็นโหวตที่มีหลายตัวเลือก สำหรับลงคะแนนเพื่อคัดเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง หรือการประกวดทั่วๆไป ข้อมูลที่ต้องใส่ เช่น รูปภาพ ข้อมูลพื้นฐานของสิ่งที่จะให้คนอื่นโหวต Election Vote นี้สามารถใช้เป็นสื่อกลางออนไลน์ในการคัดเลือกหรือการประกวดต่างๆได้ เช่น
 • คัดสรรค์หัวหน้ากลุ่ม
 • เลือกประธานนักเรียน
 • ประกวดดาว-เดือน
 • ประกวดเทพี-นางงาม ตามเทศกาล
 • ลงความเห็นเลือกสถานที่่ท่องเที่ยว
 • ลงความเห็นเลือกเมนูอาหาร
 • อื่นๆ
โหวตเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
เป็นโหวตที่มีลักษณะเหมือนบทความ เนื้อหาของโหวตอาจจะเป็น ข่าว เหตุการณ์ทั่วไป เรื่องราวต่างๆ หรือความคิดเห็นของคุณเอง ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ และโหวตต้องการความคิดเห็นจากผู้โหวตใน 2 ลักษณะหลักๆคือ
เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ผู้โหวตที่มีความคิดเห็นที่ไม่ใช่แบบ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย สามารถลงคะแนนโหวตเพื่อแสดงความ เป็นกลางทางความคิด ได้ด้วย การโหวตทำได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งใน 3 ปุ่มดังต่อไปนี้
 • กดเมื่อต้องการโหวต เห็นด้วย
 • กดเมื่อต้องการโหวต เป็นกลาง
 • กดเมื่อต้องการโหวต ไม่เห็นด้วย
โพลสำรวจความคิดเห็น
เป็นโหวตที่มีหลายคำถามหรือหลายประเด็นใน 1 โหวต สำหรับโหวตประเภทนี้จะแบ่งคำถามเป็นข้อๆ และในแต่ละคำถามสามารถมีหลายตัวเลือก และมีลักษณะพิเศษคือ สามารถมีจำนวนตัวเลือกในแต่ละข้อไม่เท่ากันได้ เหมาะสำหรับเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานความคิดเห็นแบบพิเศษ
เป็นกระดานความคิดเห็นที่อยู่ในหน้าเดียวกับโหวตหนึ่งๆ สำหรับสมาชิกของชุมชนออนไลน์แห่งนี้เท่านั้น มีความพิเศษหลายอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ส่วนเนื้อหาความคิดเห็น
เป็นมากกว่ากระดานความคิดเห็นทั่วไป คุณสามารถแสดงออกทางความคิดที่เห็นด้วย หรือเห็นต่างกับความคิดเห็นอื่นๆได้หลายระดับอย่างรวดเร็ว กับแถบเมนู Look/Like/Love ซึ่่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือความคิดเห็นอันหนึ่ง
 • Look สำหรับเปิดดูความคิดเห็นที่โต้ตอบกับความเห็นนั้นๆ ความเห็นที่มีการ โต้ตอบจะประกฏรูปภาพอยู่ด้านล่างและแสดงจำนวนความเห็นโต้ตอบไว้ด้วย
 • Like หากคุณเห็นด้วย ชอบ หรือ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นใดในระดับหนึ่ง ก็สามารถ
  กด ซึ่งทำให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นการเพิ่ม rating( +1 ) ให้กับความเห็นนั้น ซึ่งใช้ในการจัดอันดับความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อโหวตด้วย หรือ
  กด ลด rating ( -1 )
 • Love หากคุณเห็นด้วยอย่างมาก ชอบมาก หรือ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับความคิดใดเห็นเป็นพิเศษ ก็สามารถ
  กด เพิ่ม rating( +2 ) หรือ
  กด ลด rating( -2 )
2. ส่วนความคิดเห็นยอดนิยมหรือทรงอิทธิพล
ส่วนนี้มีความสำคัญมากในกรณีที่โหวตมีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ซึ่งยากในการหาประเด็นสำคัญจากความเห็นทั้งหมดของโหวต การจัดอันดับความยอดนิยมหรือทรงอิทธิพล พิจารณาจากการให้ rating ต่อความเห็นใดความเห็นหนึ่งอย่างอิสระของผู้เข้าชมทั้งหมด ความเห็นยอดนิยมจำนวน 3 อันดับแรกได้แสดงไว้ส่วนบนสุดในหัวข้อ ความคิดเห็นในหน้าโหวต ความเห็นยอดนิยมหรือความเห็นทรงอิทธิพลมีการจัดอันดับหลายแบบดังนี้
 • จัดอันดับตามจำนวนความเห็นโต้ตอบมากที่สุด
 • จัดอันดับตามจำนวนกด (+1 )มากที่สุด
 • จัดอันดับตามจำนวนกด ( -1 ) มากที่สุด
 • จัดอันดับตามจำนวนกด (+2 )มากที่สุด
 • จัดอันดับตามจำนวนกด ( -2 )มากที่สุด
 • จัดอันดับตามคะแนน rating รวม
  (คิดจาก +1, -1, +2, -2 รวมกัน)
3. ส่วนความคิดเห็นโต้ตอบล่าสุด
ถ้าความคิดเห็นใดมีการโต้ตอบกันล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่เก่ามากหรือใหม่ก็ตาม จะมีการแสดงการโต้ตอบนั้นออกมาให้เห็นเมื่อเปิดเข้าไปหน้าโหวตนั้นๆ ทำให้คุณไม่พลาดประเด็นที่ถูกสนใจล่าสุด นอกจากนี้สำหรับความเห็นที่มีการโต้ตอบ 10 อันดับล่าสุด ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ เมนู "การโต้ตอบ 10 อันดับล่าสุด" ซึ่งอยู่ด้านใต้ความเห็นโต้ตอบล่าสุดนี้
สิทธิ์ในการสร้างโหวตสงวนไว้สำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียน และได้ทำการ ล็อคอิน หรือลงชื่อเข้าใช้งานแล้วเท่านั้น
หลังจาก ล็อคอิน แล้วจะมีเมนู สร้างโหวต ปรากฏขึ้นที่แถบด้านบนสุดด้านขวาของหน้าจอ คลิ๊กที่เมนู สร้างโหวต แล้วจะปรากฏแถบให้เลือกชนิดโหวต 3 แถบดังรูปข้างล่าง

คลิ๊กที่แถบด้านซ้ายมือ เพื่อดูรายละเอียดของโหวตแต่ละชนิดด้านขวามือ เมื่อเลือกชนิดโหวตที่ตรงตามที่ต้องการ ก็คลิ๊กที่ปุ่ม
สถานะของโหวต
โหวตที่สร้างเสร็จใหม่ จะมีสถานะเป็น "Compose" ซึ่่งจะยังให้ผู้อื่นร่วมโหวตหรือแสดงความคิดเห็นไม่ได้ จะต้องบันทึกข้อมูลไว้บนระบบก่อนโดยการกดที่ปุ่ม Save และจะต้องตั้งสถานะโหวตให้เป็น "Pulblished" โดยการกดที่ปุ่ม publish ถึงจะเปิดให้โหวตได้ สถานะของโหวตเป็นได้ 3 แบบคือ
 • Compose--อยู่ในระหว่างประดิษฐ์เนื้อหาโหวต ยังโหวตและแสดงความคิดเห็นไม่ได้
 • Published--เปิดให้โหวตและแสดงความคิดเห็นได้
 • Disabled--ปิดการโหวต
การแก้ไขโหวต
หากการประดิษฐ์เนื้อหาของโหวตยังไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกข้อมูลไว้ก่อน แล้วค่อยมาเพิ่มเติมเนื้อหาในภายหลังได้ หรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลของโหวตหลังจากเปิดให้โหวตไปแล้ว สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโหวตอีกครั้ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • Log-in เข้าสู่ระบบ แล้วจะปรากฏเมนู My Profile ขึ้นที่แถบด้านบนสุดของเว็บไซต์
 • คลิ๊กที่เมนู My Profile เพื่อเข้าสู่หน้าส่วนบุคคลของคุณ
 • เลือกหัวข้อโหวตที่ต้องการ แล้ว คลิ๊กที่ แก้ไข ข้างๆหัวข้อโหวตนั้น เพื่อไปยังหน้าแก้ไขโหวต
 • ในหน้าแก้ไขโหวต แก้ไขค่าต่างๆในช่องรับข้อมูลต่างๆ แล้วกดปุุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • การแก้ไขรูปภาพ ชื่อตัวเลือก และข้อมูลของตัวเลือกสำหรับโหวตแบบ สรรค์หา Popular นั้น ให้ไปยังหน้าแก้ไขโหวต แล้ว กดที่ แก้ไข ที่ด้านขวามือของชื่อของแต่ละตัวเลือก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลของแต่ละตัวเลือก
 • ในหน้าแก้ไขข้อมูลของแต่ละตัวเลือก หากต้องการเปลี่ยนภาพ ให้คลิ๊กที่คำว่า เปลี่ยนภาพตัวเลือกที่xxx คลิ๊กที่นี่ แล้ว จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆสำหรับอัพโหลดภาพ ให้กด (Browse แล้วเลือกไฟล์ และกด Upload) หรือ กด(เลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ แล้วกด อัปโหลด)
 • ขนาดของภาพที่จะอัพโหลดได้ ต้องไม่เกิน 250kB กว้างไม่เกิน 645 pixel สูงไม่เกิน 845 pixel เมื่อเปลี่ยนภาพได้แล้วให้กดที่ปุ่ม จัดเก็บข้อมูล เพื่อกลับ สู่หน้าแก้ไขโหวต
การปิดโหวต
โหวตที่มีสถานะเป็น "Pulbished" แล้ว หากต้องการปิดโหวต ไม่ให้ผู้อื่นโหวตได้ หรือหากต้องการแก้ไขรายละเอียดของโหวตที่เปิดไปแล้ว ก็ควรตั้งสถานะโหวตเป็น Disabled โดยการกดที่ปุ่ม disable ในหน้าแก้ไขโหวต และเมื่อต้องการเปิดให้โหวตอีกครั้ง ก็ให้ตั้งสถานะโหวตเป็น Published ตามขั้นตอนในหัวข้อการแก้ไขโหวต
โหวตทรงคุณค่า
โหวตใดที่มีจำนวนการโหวตมาก ย่อมมีความน่าเชื่อถือของผลโหวตมากตามไปด้วย ซึ่่งถือว่าเป็นโหวตที่มีค่า และผลการโหวตสามารถสะท้อนทิศทางหรือ แนวโน้มของความคิดเห็นสมาชิกชุมชนออนไลน์ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี สำหรับโหวตทรงคุณค่านี้แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับดังนี้
โหวตทรงคุณค่า
(จำนวนโหวต 100-199)
โหวตทรงคุณค่าสูง
(จำนวนโหวต 200-499)
โหวตทรงคุณค่าสูงมาก
(จำนวนโหวต 500-999)
โหวตทรงคุณค่าสูงมากพิเศษ
(จำนวนโหวต 1,000-4,999)
โหวตทรงคุณค่าสูงที่สุด
(จำนวนโหวต 5,000 ขึ้นไป)

ร่วมสร้างสรรค์โหวตที่ดี มีคุณค่าให้สังคมได้รับทราบในความคิดเห็นของพวกเราด้วยกัน นะคะ

.
การค้นหาโหวต
หากต้องการค้นหาโหวตสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้
 • ใช้แถบค้นหาโหวต ด้านบนสุดของหน้าเว็บ (ข้างๆโลโก้ vote-everything.com) - ให้พิมพ์คำที่ไม่ยาวมากนัก ทีคาดว่าจะเกี่ยวข้องโหวตที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Search
 • ค้นหาตามหมวดหมู่ - ในหน้าแรกให้คลิ๊กหมวดหมู่โหวตที่เกี่ยวข้องกับโหวตที่ต้องการ (ใช้ในกรณีต้องการโหวตที่ไม่จำเพาะเจาะจง แต่จำแนกตามหมวดหมู่่ที่ต้องการ)
 • ค้นหาตาม tag หรือคำพิเศษของโหวต - ในหน้าแสดงโหวต จะมี Tag หรือคำพิเศษ อยู่ด้านใต้ของเนื้อหาโหวต ถ้าคลิ๊กที่คำพิเศษเหล่านี้ จะแสดงโหวตที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่านี้ออกมา