« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
หนูว่าเปิดซัพไฟร์บลูอยู่แล้ว แต่ค่อยๆมีแสงสีขาวโผล่มาเป็นโซนๆ ด้วยคำใดคำหนึ่ง(๑) ค่อยๆ ปิดซัพไฟล์บลูเป็นเวฟ และ ในขณะเดียวกันค่อยๆเปิดแสง(เป็นคำ)เป็นโซนๆ(๒) คหสต นะคะ
 
ParkLeeEve ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 1 0 0